07-06-2021

MedTech Factory

Een state-of-the-art faciliteit & innovatie ondersteuning voor start-ups in de medische technologie sector.

MedTech Factory

Uit recent onderzoek onder start-ups en spin-offs in de regio Oost-Nederland is gebleken dat het gebrek aan ML1 en ML2 celbiologische laboratoria een groot hiaat vormt in de doorgroei van MedTech bedrijven in het Kennispark ecosysteem. Oost-Nederland verliest op deze wijze kansrijke, vernieuwende bedrijven op het vlak van de medische technologie door een tekort aan de juiste faciliteiten.

Novel-T, Kennispark, Universiteit Twente en de nieuw op te richten Stichting MedTech Factory slaan de handen ineen om op het Kennispark in Enschede een state-of-the-art laboratorium faciliteit voor microbiologisch onderzoek en productie te bouwen, de MedTech Factory. Het gebouw zal worden ingericht met +/- 20 ML1 laboratoria in combinatie met kantoorruimtes (totaal: 3344 M2). Speciaal bedoeld voor bedrijven die actief zijn in de medische technologie en lichte chemische activiteiten. De laboratoria zullen worden uitgerust met alle benodigde basisvoorzieningen (o.a. een zuurkast, luchtcirculatiesysteem, afzuiging, demi-water, proceswater, perslucht, krachtstroom). De laboratoria zijn allen op te waarderen naar ML-2 niveau, als daar op termijn behoefte aan is. De MedTech Factory biedt ook een aantal gemeenschappelijke faciliteiten zoals vergaderruimtes, een kantine en was- en opslagruimtes. De MedTech Factory wordt gesitueerd op het Kennispark; op loopafstand van de Universiteit Twente en het TechMed Center. Met het Saxion, Roessingh R&D en MST in de nabijheid staat de MedTech Factory in het hart van het regionale medische technologie cluster.

Realisatie

Voor de realisatie en inrichting van de Medtech Factory is geld gevraagd bij de Regio Twente en bij de EU (ReactEU). Medio juni is er duidelijkheid over de toekenning van deze middelen. Bij toekenning kan er snel gestart worden met verbouwen van de beoogde locatie. In het 3e kwartaal van 2022 wordt verwacht dat de eerste huurders hun intrek kunnen nemen.

Contact

Stichting Novel-T
Postbus 217
7500 AE  ENSCHEDE

T: +31 (0)53 483 69 00
communicatie@novelt.com

Privacy en algemene voorwaarden

The Gallery
Hengelosestraat 500
7521 AN ENSCHEDE

Privacy Statement
Cookiebeleid
Algemene voorwaarden

Maak een afspraak

Wij helpen je graag met je vragen over high tech apparatuur en funding. Neem contact met ons op!