23-03-2021

Medisch-technologische innovaties versneld naar de markt door rijksinvestering van 8 mln

Medisch-technologische innovaties versneld naar de markt door rijksinvestering van 8 mln

De vier technische universiteiten (4TU) bundelen hun krachten met drie medisch academische centra en durfinvesteerder Innovation Industries om medisch technische (medtech) oplossingen sneller naar de markt te brengen. Deze week kenden de Ministeries van EZK en OCW 8 miljoen euro toe aan het medtech consortium vanuit de Thematische Technology Transfer (TTT) regeling. Deze TTT-regeling is in Europa best practice op het gebied van ondersteuning van spin-offs, incubators en universiteiten. Het consortium beoogt de goede internationale positie van de Nederlandse medtech sector verder uit te bouwen.

Technologische innovaties zijn keihard nodig om de zorg op de lange termijn betaalbaar, kwalitatief en bemensbaar te houden. De route naar de markt is voor medtech spin-offs echter zeer complex en lastig. De Kennis Transfer Offices (KTO) van TU DelftTU EindhovenUniversiteit Twente en Wageningen Universiteit & Research bouwen samen met de KTO’s van Erasmus MCRadboudUMC en Maastricht UMC, en VC fonds Innovation Industries aan een nationaal en open programma.

MINDER UITVAL EN SNELLER NAAR DE MARKT

“Het initiatief voor deze aanvraag komt vanuit 4TU, met de Universiteit Twente als penvoerder”, vertelt Roy Kolkman, Manager van het KTO van de Universiteit Twente. “Met deze investering leggen we een uitstekend fundament voor de medtech spin-offs in Nederland. Door de voedingsbodem met de juiste kennis en expertise te verrijken, is de kans op uitval kleiner en wordt de time-to-market verkort.”

BETERE PROPOSITIES

“Door bundeling van krachten tussen UMC’s en TU’s komen we tot sterke proposities”, zegt Thijs Spigt, KTO-directeur van Erasmus MC. “De kennis en ervaring binnen het consortium zorgt voor snellere validatie en een betere business propositie. Hierbij is uitgebreid aandacht voor de klinische vraag, technische haalbaarheid en businessontwikkeling.”

UITBOUW KOPPOSITIE

“Nederland is koploper in het ontwikkelen van nieuwe technologieën. Het naar de markt brengen is echter een grote uitdaging. We investeren in dit consortium en doen er alles aan om dit te laten slagen. Naast kapitaal leveren we met onze kennis, ervaring en netwerk een belangrijke bijdrage”, aldus Pleuni Hooijman, fondsmanager bij Innovation Industries.

THEMATISCHE TECHNOLOGY TRANSFER

De Ministeries van OCW en EZK trekken in totaal € 24 miljoen uit om kennis uit onderzoek beter naar de samenleving en markt te brengen. Met de tweede tender van de Thematische Technology Transfer kunnen de komende jaren enkele tientallen nieuwe kennisintensieve bedrijven van de grond komen op basis van excellent onderzoek van universiteiten en andere kennisinstellingen. Het geld wordt verdeeld onder drie consortia van kennisinstellingen en een durfinvesteerder rond de thema’s medtech, artificial intelligence  en watertechnologie. Zij krijgen ieder € 8 miljoen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek hebben de consortia geselecteerd.

Contact

Stichting Novel-T
Postbus 217
7500 AE  ENSCHEDE

T: +31 (0)53 483 68 00
communicatie@novelt.com

Privacy en algemene voorwaarden

The Gallery
Hengelosestraat 500
7521 AN ENSCHEDE

Privacy Statement
Cookiebeleid
Algemene voorwaarden

Maak een afspraak

Wij helpen je graag met je vragen over high tech apparatuur en funding. Neem contact met ons op!